Papper och massa i Värmland

Boken om Värmlands brukshistoria

Det finns mycket mera att berätta om bruken som är skildrade i vår bok, men som vi, av både utrymmesskäl och läsbarhetsskäl har utelämnat.
På denna sida finner Du länkar till sådant materia, som kan läsas som komplement till boken. Klicka på den understrukna  gröna texten i det avsnitt nedan som Du vill  läsa  vidare om.
Ändringar
Vi har hittat några uppgifter i boken som behöver korrigeras.  
Billerud
Kompletterande information om Billeruds AB
Kyrkebyns sulfitfabrik
Kompletterande information
Billeruds Bruk
Kompletterande information
Mölnbacka-Trysil
Kompletterande information
Vägvisning
Vill Du besöka de platser som beskrivs i boken för att se vad som finns där idag? Klicka på länken “Vägvisning” ovan, som tar Dig till en sida med  kartor och vägbeskrivningar.

Kompletteringar

Stömne
Kompletterande information