Papper och massa i Värmland

Boken om Värmlands brukshistoria

Virkeskontrakt för Stömne sulfitfabrik år 1903 avseende leverans av 100 kubikfamnar pappersved till ett pris av 30 kronor per kubikfamn. 1 kubikfamn = 5,65 m3. För ved fanna också andra, mindre kubikfamnsmått (skogsfamn 2,83 m3 och storfamn 3,77m3) och det är osäkert vilket som här avses.

Stömne
Kompletterande information

Länk till blogg med ytterligare bilder från Stömne