Papper och massa i Värmland

Boken om Värmlands brukshistoria

Mölnbacka-Trysil, kompletterande information.
Nedan finns länkar till ytterligare information om koncernen
John Spangenberg
John Spangenberg var under åren 1908 – 1929 anställd av Mölnbacka-Trysil, som fabrikschef vid Klarafors, och medverkade bl.a. vid byggandet av Deje bruk. Under denna tid var han också placerad i USA under några år, på uppdrag av moderbolaget Borregaard. (Se John Spangenberg och Poland Paper, Maine, USA)
Han anställdes sedan 1929 av Billerud som ansvarig för byggandet av Gruvöns Bruk, där han också blev platschef, innan han rekryterades som teknisk direktör till Korsnäs.