Papper och massa i Värmland

Boken om Värmlands brukshistoria

Några smakprov
Här nedan följer några smakprov på bilder och text ur boken
Bygge av vattentub till träsliperiet Haga vid  Hillringsberg i samband med ombyggnad av sliperiet 1911. Efter några månaders drift brann träsliperiet ned men byggdes snabbt upp igen och fick ett omnämnande i Svenska Dagbladet som en  ovanligt vacker fabrik. Verksamheten upphörde 1934.
Sulfitmassafabriken vid Brättne, väster om Arvika 1930. Bruket började som ett träsliperi, sedan byggdes ett pappersbruk och till sist en sulfitmassafabrik. Massafabriken levde längst och lades ned 1940