Papper och massa i Värmland

Boken om Värmlands brukshistoria

Christian Storjohann, ibland kallad ”Värmlandskungen”, var disponent i Billeruds AB 1907 – 1947. Han var en av de största företagsledarna som funnits inom svensk skogsindustri . Storjohann grundade inte Billeruds AB, det hade funnits i mer än 20 år när han gjorde entré. Men det var Storjohann som byggde upp Billerudkoncernen till ett av Sveriges största och livskraftigaste skogsföretag.
Hasse Olsson, en av författarna till “Papper och massa i Värmland” har själv arbetat inom Billerud under Storjohanns tid och upplevt den anda som Storjohann skapade och som präglade Billerud i många år. En koncentrerad  beskrivning av Storjohann och hans verk, författad av Hasse, kan laddas ned i form av en pdf-fil genom att klicka på rubriken ovan.
Billerud, kompletterande information.
Nedan finns länkar till ytterligare information om Billerudkoncernen
Sven Rydholm gjorde under sina 25 år inom Billerud många storartade insatser för den tekniska utvecklingen både inom  företaget och inom branschen som helhet. Han skrev dessutom ett stort antal vetenskapliga artiklar och flera böcker, varav mastodontverket “Pulping processes” är den mest kända. Han dog 1977, endast 54 år gammal. Under sitt sista levnadsår författade han “Ett Värmlandsepos” , en personlig beskrivning av Billeruds AB:s historia. Där ingår ett avsnitt om den första tiden vid Billeruds Bruk, som i delvis dramatiserad form skildrar våndorna under igångkörningen av fabriken.