Papper och massa i Värmland

Boken om Värmlands brukshistoria

Kyrkebyns Sulfitfabrik
Startades 1907 som dotterföretag till Borgviks AB och köptes 1920 av Billerud. Fabriken var den första i Sverige som tillverkade viskosmassa. Den lades ned 1979.
Foto av arbetare vid Kyrkebyns Sulfitfabrik. Det tillhör Hasse Olsson, en av författarna till boken “Papper och massa I Värmland”. Han ger följande beskrivning av bilden:
Bakre raden fr. v. David Nylén, Hadar Heder, Erik Bill, Olle Hallberg, Axel Johansson, Josef Gustavsson, Gilbert Gustavsson, Viktor Persson.
 Främre raden: Eric Olsson (min pappa), David Wall, Emil Lundh, Viktor Ekström, Anders Olsson (min farfar), Axel Bäck, Gustav Skruf och Karl Lüppert. Hästen hette Enögden och på kuskbocken sitter Enok Heder och August Eriksson. Fotot är taget 1921, året efter att Billerud övertagit fabriken.