Papper och massa i Värmland

Boken om Värmlands brukshistoria

Billeruds Bruk
Kompletterande information
Billeruds Bruks första år
Ur “Ett Värmlandsepos” av Sven Rydholm