Papper och massa i Värmland

Boken om Värmlands brukshistoria

Boken “Papper och massa i Värmland” är utgiven av Skogsindustriernas industrihistoriska utskott. Den ingår i en serie som dokumenterar historien för hela Sveriges pappers- och massaindustri.

De övriga böckerna i serien är

Papper och massa i Medelpad och Jämtland utgiven 1997, Författare: Christian Valeur

Papper och massa i Ångermanland, utgiven 2000 Författare: Christian Valeur.

Papper och massa i Småland – del 1, utgiven 2002. Författare: Karl-Fredrik Gustafsson

Papper och massa i Östergötland utgiven 2003 Författare: Helene Sjunnesson och Thomas Wahlberg

Papper och massa i Västerbotten och Norrbotten. utgiven 2003. Författare: Christian Valeur

Papper och massa i Småland – del 2 utgiven 2004. Författare: Karl-Fredrik Gustafsson

Papper och massa i Hälsingland och Gästrikland utgiven 2007. Författare: Christian Valeur

Papper och massa i Dalarna och Uppland utgiven 2008.
Redaktörer: Hans Troedsson och Per Jerkeman

Papper och  massa i Södermanland, Västmanland och Närke. Utgiven 2010.
Författare Per Jerkeman  med bistånd av Bo Wessman

Papper och  massa i Västergötland, Bohuslän och Dalsland. Utgiven 2011. Författare Jan Rennel

Papper och massa i Skåne, Halland, Blekinge och Gotland utgiven 2012 Författare: Per Jerkeman
(och redaktör), Patrik Ekheimer, Bertil Johansson, Jan Malmström, Lennart Igerud, Inga Kinell,
Lars-Erik Wernersson och Anders Wetterling

Papper och massa i Småland – del 3 Handpappersbruken, utgiven 2015
Författare: Anders Houltz, Marie Nisser och Helene Sjunnesson

Med dessa böcker har samtliga kända massa-och pappersbruk i Sverige fått sin beskrivning. Skogisndustriernas Industrihistoriska utskott har däröfr påbörjat en ny bokserie som skall beskriva industrins historia utifrån ett produktperspektiv. Den första boken i denna serie är

Förpackningspapperens historia, utgiven 2016.
Författare Lennart Stolpe. Boken behandlar den typ av förpackningar som brukar kallas flexibla, dvs. påsar säckar, kuvert, omslagspapper etc. Förpackningarnas historia, såväl som de papper som under tidernas lopp har använts för att tillverka dem beskrivs. Historien börjar för över 2000 år sedan i Kina och från 1800-talet och framåt sker den stora utvecklingen av pappersförpackningar.

En ny bok "Vägen mot hållbarhet. Historien om skogsindustrins miljöarbete." har getts ut av Industrihistoriska utskottet.
Ur baksidestexten: "Skogsindustrins metamorfos från en stor förorenare till en stor och hållbar del i en framtida bioekonomi har åstadkommits genom betydande insatser i forskning, teknisk utveckling och investeringar och av många människors engagerade arbete. Det är detta den här boken handlar om." Författare Per Jerkeman och Hans Norrström


Alla ovanstående böcker kan beställas från Skogsindustrierna
se “Länkar”