Papper och massa i Värmland

Boken om Värmlands brukshistoria

Länkar
Skogsindustriernas industrihistoriska utskott
Här finns beskrivning av industrihistoriska utskottets arbete samt länkar till beställningsblanketter för samtliga böcker i serien “Papper och massa i ....” och flera andra publikationer med anknytning till massa- och pappersidustrins historia.
Frövifors Pappersbruksmuseum
Sveriges enda industriella pappersbruksmuseum.
Arstuga
Kulturgeograf  Stefan Nilssons hemsida med bl.a. information om järnvägar i Värmland
Nätverket för pappersmakare i Sverige
Sidan ligger nere för närvarande
Innan Tystnaden
Transporter på Klarälven
Presentation av två böcker om värmländsk industrihistoria av Bengt Stjernlöf

Värmlandsarkiv, fotodatabasen ger tillgång till 20 fotosamlingar. I Billeruds fotosamling finns över 1400 bilder och i Uddeholms fotosamling över 7000 bilder