Papper och massa i Värmland

Boken om Värmlands brukshistoria

Beställa boken
Har Du frågor om boken kan Du kontakta någon av författarna nedan eller Skogsindustriernas Industrihistoriska utskott.
Har Du frågor om eller kommentarer till denna hemsida, kontakta postmaster@varmhist.se
Lennart Stolpe
Tel: 0533-10277
Mobil: 070-6322710
lennartstolpe@telia.com
Carl Håkansson
Tel: 054- 831780
Mobil: 0105055976 mistraconsulting@telia.com
Lennart Källén
Tel: 054-873309
Mobil: +46 706937690 lennart.kallen@kolboforsen.com
www.kolboforsen.com
Hasse Olsson
Avliden
Alf Svensson
Tel: 0551-10147
Mobile:0706316220
alf.haga@telia.com
Skogsindustrierna
Tel: +46 8 7627260
Fax: +46 8 6117122
http://www.skogsindustrierna.org/
Boken kan beställas hos Skogsindustrierna eller hos någon av författarna, se nedan under “Kontakter”. Bor Du i Värmland inom rimligt avstånd från Karlstad, Forshaga, Säffle eller Bäckhammar rekommenderar vi det senare alternativet, för då kan vi leverera till Din dörr.
Priset är 300 kr inkl. moms (6%) för privatpersoner och  företag. Porto tillkommer (boken väger 1,7 kg)
Kontakter