Papper och massa i Värmland

Boken om Värmlands brukshistoria

Genom att klicka på “Charlottenbergs Bruk” i texten över kartan länkas du över till Google maps och kan få vägvisning från valfri plats i världen.
Lokal vägvisning:
Från väster: följ väg 61 förbi infarten till Charlottenberg, över Vrångsälven och tag av till vänster ca 300 m efter älven. Se  kartan ovan. Bra utsiktspunkter för att se den praktfulla  forsen, när där finns tillräckligt med vatten, är vid dammen väster om forsen eller i den västra änden av Fältgatan på den östra stranden.

Här låg massafabriken, idag kraftverk

Vattentub

Charlottenbergs Herrgård

Fors, på bilden torrlagd

Damm