Papper och massa i Värmland

Boken om Värmlands brukshistoria

Några smakprov
Skoghalls Bruk var en satsning på en modern massafabrik med bra transportläge vid Vänern. Bruket byggdes av Uddeholms AB och kördes igång 1917 som en sulfit-massafabrik, se bilden. Uddeholms tidigare sulfitmassafabrik i Årås hade brunnit ned 1914 och den ersattes nu av Skoghalls-fabriken. 1918 lades även Uddeholms sulfatmassafabrik i Stjernsfors ned och en ny sulfatmassafabrik kördes igång i Skoghall 1919. Skoghall ingår idag i koncernen Stora Enso och är en toppmodern kartongfabrik med en produktion av närmare 700 000 ton/år
Billeruds sulfitfabrik i Säffle. Målning av konstnären Gumme Åkermark i mitten av 1880-talet. Fabriken var ett högriskprojekt, med avsiktligt låga kapital-kostnader och primitiva arbetsmetoder. Den blev dock ett lyckosamt projekt som tjänade pengar redan första året, pengar som återinvesterades i produktionsökning och teknisk standard på utrustningen. Idag tillverkas 45 000 ton massa och
30 000 ton papper