Papper och massa i Värmland

Boken om Värmlands brukshistoria

Gruvöns Bruk byggdes av Billeruds AB och kördes igång 1931 med en årsproduktion av 16000 ton/år. Redan från början tillverkade man båda massa och papper. Bilden föreställer lastning av säckpapper från Gruvön 1935. Varje rulle väder ca 500 kg. Dåtidens arbete både på bruken och i skogen var ofta hårt kroppsarbete.
Gruvön är idag en av Sveriges största bruk med en produktion av nära 700 000 ton/år.
Bäckhammars Bruk kördes igång i början av 1870-talet. Från början fanns två liggande kokare som efter några år delades på mitten och byggdes om till fyra roterande kokare, se bilden. Bäckhammars Bruk tillverkar idag 160 000 ton/år papper och massa.
Några smakprov