Papper och massa i Värmland

Boken om Värmlands brukshistoria

Rester av träsliperiet, ung.

Grävd kanal från sjön Fjällrämmen

Klicka på rubriken ovan så kopplas du till Google Maps och kan få vägvisning till Liljendal varhelst du befinner dig.

Liljendals träsliperi startades 1891 av företaget AB Rämen-Liljendal som köpt det på samma plats belägna järnbruket som var konkursmässigt. Järntillverkningen lades ned och ersattes av slipmassatillverkning. 1916 övertog Billeruds AB aktierna i ägarföretaget och lade ned tillverkningen 1929.