Papper och massa i Värmland

Boken om Värmlands brukshistoria

Svaneholms Bruk

Svaneholms bruk, numera Svanskogs bruk

Ruinerna efter ”Sjöfabriken”

Svaneholms herrgård

Klicka på resp. namn ovan så kopplas du till Google Maps och kan få vägvisning till resp. plats varhelst du befinner dig

Svaneholms Bruk började som järnbruk  1694 och gick över till tillverkning av slipmassa i slutet av 1880-talet. 1934 startades en kartongmaskin och 1940 började man tillverka board ( av typ ”masonit”). Efter ekonomiska problem och flera ägarbyten upphörde tillverkningen av slipmassa och board. Idag tillverkas kartong i företaget som nu heter Svanskogs Bruk.