Papper och massa i Värmland

Boken om Värmlands brukshistoria

Hillringsberg med Fors och Haga träsliperier

Hillringsbergs herrgård

Fors träsliperi

Haga träsliperi

Glasälven

Klicka på resp. namn ovan så kopplas du till Google Maps och kan få vägvisning till resp. plats varhelst du befinner dig

Mellan Fors träsliperi och utlastningskaj vid Hillringsberg gick en hästdragen järnväg då häradsekonomiska kartan ritades på 1890-talet. Den utsträcktes senare till Haga träsliperi

Träsliperifabriken i Haga som den såg ut efter uppbyggnaden 1912. Den hade då brunnit ned två gånger och byggdes nu i tegel mot tidigare i trä. Den fick ett omnämnande i Svenska Dagbladet för sitt tilltalande utseende.
Den lades ned 1934 som den sista trämassefabriken inom Billeruds AB och vattenkraften användes istället för elproduktion tills Glasälvens vattenflöde upphörde vid byggandet av en ny stor kraftstation som ledde vattnet åt annat håll.
Byggnaden har senare använts som fabrikslokal för flera olika verksamheter och finns kvar ännu 2020.