Papper och massa i Värmland

Boken om Värmlands brukshistoria


Genom att klicka på “Torsby träsliperi” i rubriken ovanför kartan länkas du över till Google maps och kan få vägvisning hit från valfri plats i världen..

Torsby Herrgård

Här låg träsliperiet, idag kraftstation

Vattentub

Forsfåra

Foto av träsliperiet i Torsby ca 1895. Herrgården skymtar i bakgrunden.

Samma vy som ovan fotograferat en vinterdag 2009. En kraftstation har sedan länge ersatt träsliperiet som lades ned 1929.