Papper och massa i Värmland

Boken om Värmlands brukshistoria

Genom att klicka på “Noreborgs Bruk” i texten över kartan länkas du över till Google maps och kan få vägvisning från valfri plats i världen.

Fotot ovan visar rester av tidigare vattenverk, troligen utloppet från träsliperiets turbiner. Fotot är taget från bron nedströms kraftverket.


Damm

Kraftverk