Papper och massa i Värmland

Boken om Värmlands brukshistoria

Billeruds Bruk / Nordic Paper Seffle

Vägvisning

Från söder/väster: Bruket ligger i Säffle, ca 18 mil norr om Göteborg. Följ E45 norr ut från Göteborg. När Du kommer in i Säffle syns bruket tydligt på vänster sida av  vägen innan man passerar Byälven.

Från norr/öster: Följ E 45 norrifrån eller E18 från väster och sedan E 45 där denna ansluter öster om Grums till Säffle. Bruket ligger på höger sida efter att Byälven har passerats.

Bruket är en i högsta grad levande industri och tillträde till industriområdet är inte tillåtet. Inga av de ursprungliga byggnaderna från 1800-talet finns kvar.

Den forna disponentbostaden, Villa Billerud, är idag hotell med Bed and Breakfast. Se vägvisning på kartan nedan. På vägen dit  passerar Du Forskningen, Billeruds forna forskningsinstitution, numera företagshotell, på vänster sida av vägen.