Papper och massa i Värmland

Boken om Värmlands brukshistoria

Billeruds AB
Billeruds AB ägde många av de massa- och pappersbruk i Värmland, som beskrivs i boken. De flesta av dessa bruk lades ned av Billerud, som framgår av tabellen nedan. Motivet för inköpet var i många fall att komma över de skogar som tillhörde resp. bruk.  Tabellen beskriver den tidsperiod som resp. bruk var i Billeruds ägo. Data hämtade ur minnesboken “Billerud 1883-1983”
Bruk
Igång-körning, år
Förvärv/start av Billerud, år
Nedlagt år
Billeruds Bruk
1884
1884
Stömne Bruk
1887
1899
1939
Slottsbrons Sulfit AB
1897
1904
1974
Torsby träsliperi
1887
1905
1929
Bada Bruk
1896
1907
1913
Fors träsliperi
1887
1907
1920
Haga träsliperi
1890
1907
1933
Liljendals träsliperi
1891
1915
1930
Oforsen träsliperi
1889
1915
1930
*Vid dessa bruk var massatillverkningen nedlagd då moderbolaget förvärvades av Billerud
Bruk
Igång-körning, år
Förvärv/start av Billerud, år
Nedlagt år
Bosjö träsliperi*
1888
1916
1914
Jössefors Bruk
1872
1917
1969
Charlottenbergs Bruk*
1894
1917
1906
Brättne Bruk
1895
1917
1940
Borgviks träsliperi*
1903
1920
1916
Kyrkebyns Sulfitfabrik
1907
1920
1979
Gruvöns Bruk
1931
1931
Skoghalls Bruk
1917
1978