Papper och massa i Värmland

Boken om Värmlands brukshistoria

Presentation
Massa- och papperstillverkningen tog fart i Värmland från 1870. En av orsakerna var den s.k. järnbruksdöden. Järnbruken ersattes av slipmassafabriker

”I största delen av landet har först
järnet brutit bygd.”
Erik Gustaf Geijer
i ”Minnen” 1834.

”Vi sjunker med järnet
men flyter på träet”
Anonym brukspatron i Värmland,
17_Detaljkartor
Värmland.
Alla massa- och papppersbruk som funnits genom tiderna är markerade. Vänsterklicka på kartbilden för att komma till en sida med större karta och detaljkartor